سه شنبه , ۱۰ آذر ۱۳۹۴
آخرین محصولات
خانه - نمونه سوال امتحانی - نمونه سوال برای درس کار افرینی

نمونه سوال برای درس کار افرینی

نمونه سوال کار افرینی : در این مطلب دانشنامه تی تیل نمونه سوال کارافرینی را برایتان آماده نموده است . برای مشاهده نمونه سوالات درس کارافرینی با دانشنامه تی تیل همراه باشید .

نمونه سوالات کارافرینی

نمونه سوال کارافرینی

نمونه سوال  کار افرینی

1) تعریف کارآفرینی را ازدیدگاه شومپیتر بیان نمایید ؟

ژوزف شومپیتر کار آفرینی را نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی می داند و از آن تحت عنوان تخریب خلاق یاد می کند .

2) کار آفرینی چیست ؟

کار آفرینی فرایند خلق چیزی با ارزش و متفاوت از طریق اختصاص زمان و لتاش کافی همراه با خطر مالی ، روانی و اجتماعی به منظور دریافت پاداش مالی و رضایت شخص از نتایج حاصله می باشد و این تعریف به چهار جنبه اساسی کار آفرینی اشاره می کند :

1- کار آفرینی فرایند خلق هر چیز ارزشمند و جدید است

2- کار افرینی فرایندی است که مستلزم صرف زمان و تلاش کافی است

3- کار آفرینی دارای خطرهای اجتناب ناپذیر است

4- رسیدن به استقلال مالی و کسب در آمد و رضایت خاطر بعد از انجام کار پاداش فعالیت های کار آفرینانه است

3) تفاوت مدیر با کار افرین چیست ؟

– مدیران در گذشته زندگی می کند اما کار آفرینان در آینده

– مدیران علاقه به ثبات دارند اما کار آفرینان به تغییر

– مدیران تهدید گرا محسوب می شوند اما کار آفرینان فرصت گرا

– مدیران یک خانه می سازند و می خواهند تا ابد در آن زندگی کنند اما کار آفرینان یک خانه می سازند و بلافاصله برای خانه بعدی برنامه می ریزند

– مدیران بر حضور فیزیکی تاکید می کنند اما کار آفرینان بر عملکرد تأکید می کنند

4) انواع کار افرینی را نام برده و هر یک را به اختصار توضیح دهید

– کار افرینی فردی یا مستقل : فرایندی است که در آن کرا آفرین سعی می کند تا فعالیت های کار آفرینانه را به طور مستقل به ثمر برساند

– کار آفرینی گروهی یا سازمانی : فرایندی است که سازمان طی می کند تا همه کارکنان بتوانند در نقش کارآفرین انجام وظیفه کنند و تمام فععالیت های کارآفرینانه فردی و گروهی به طور مستمر ، سریع و راحت در سازمان مرکزی یا شرکت های تحت پوشش خود مختار به ثمر برسانند

5) عوامل موثر بر کار آفرینی چیست ؟

– شرایط اقتصادی و بازاری شامل ( منابع مالی ، نیروی کار ، تسهیلات فیزیکی ، محیط اقتصادی کلان )

– ساختار و پویایی صنعت شامل ( اندازه بازار ، رشد بازار ، ساختار بازار ، تمرکز جغرافیایی صنعت )

– چهارچوب قوانین و مقررات شامل ( سیستم حقوقی ، قوانین و مقررات و سیاست های حمایتی )

– سرمایه های اجتماعی شامل ( یکپارچگی یا سلسله مراتب اجتماعی ، فرهنگ ، پشتیبانی نهادی ، سیستم آموزشی )

– جنبه های فردی مربوط به کار افرین ( تجربه کاری ، تحصیلات ، ظرفیت کار آفرینی ، دارایی )

6) مهمترین مزایا و محدودیت های کار آفرینی را نام ببرید ؟

مزایا – بدست آوردن فرصتی مناسب تا انسان بتواند سرنوشت کاری خود را در دست گیرد

– داشتن فرصت کسب بهره مندی مالی

– داشتن فرصت کسب شهرت به خاطر تلاش های فردی

– فرصت انجام خدمت به جامعه

محدودیت ها – نبود قطعیت و وجود ابهام در زمینه در آمد های حاصل از کارآفرینی

– خطر از دست دادن کلیه سرمایه های به کار گرفته شده

– کار زیاد و سخت و طولانی

– امکان افت کیفیت زندگی تا زمانی که کسب و کار تازه جا بیفتد

7) تأثیر کارآفرینی در رشد و توسعه اقتصادی چیست ؟

– موجب اشتغالزایی و کاهش مشکلات بیکاری می شود

– سود سرمایه سرمایه گذاران را افزایش می دهد

– موجب پر شدن خلاء ها و شکافهای بازار کار می شود

– عوامل و شرایط لازم را برای تولید کالاها و محصولات و بازاریابی آنها فراهم می کند

– باعث کاهش تمرکز اقتصادی در جامعه و منجر به توسعه متوازن منطقه ای می شود .

– باعث تقویت و تکامل صنایع داخلی می شود و بدین ترتیب زمینه رقابت صنایع داخلی فراهم می شود

8) مهمترین ویژگیهای روانشناختی کار آفرینان را نام ببرید ؟

– مثبت اندیشی : برخورد مثبت بزرگترین دارایی برای تداوم توانایی های کار آفرینانه است

– مخاطره پذیری : کار آفرینان از جنب و جوش کارهای بزرگ لذت می برند اما کارهایی با ریسک متوسط برای آنان جاذبه بیشتری دارد

– استقلال طلبی : عموما کار آفرینان افرادی هستند که می خواهند کار را به شیوه خودشان انجام دهند و کار کردن برای دیگران برایشان سخت است

– مرکز کنترل درونی : کانون کنترل درونی احساسی است که افراد برخورداراز آن معتقدند که شخصا هدایت و کنترل سرنوشت شان را بدست دارند

– تحمل ابهام : کار آفرینان بدون این که احساس تهدید کنند قادرند به طور اثر بخش با شرایط و اطلاعات مبهم ، ناقص ، غیر قطعی ، سازمان نیافته و غیر

شفاف روبرو شوند و ضمن رفع ابهامات آن ها را به نفع خود تغییر دهند .

– خلاقیت : کارآفرینان افراد خلاقی هستند که ایده های نو تولید کرده و آن را در قالب یک شرکت به انجام می رسانند.

– تحمل شکست و ناکامی : در زندگی کار آفرینان شکست مفهومی به جز « موقعیتی برای آموختن» و« واقعه ای که هنوز فواید آن تبدیل به سود نشده

است » ندارد

9) مهمترین ویژگی های جمعیت شناختی کار آفرینان را نام ببرید ؟

– تجربه کاری : کار آفرینان در صنعتی که کار خود را در آن آغاز می کنند دارای تجربه قبلی هستند .

– نارضایتی از شغل قبلی : نارضایتی علت اصلی دور شدن از شغل خود می باشد .

– الگوی نقش : به طور کلی وجود یک الگوی نقش ، سبب تشویق تلاش های کار آفرینانه در فرد می شود

– شرایط کودکی : تجربیات کودکی تاثیرات چشمگیری در زندگی آینده فرد دارد

– تحصیلات : کار آفرینانی که هم تجربه دارند و هم آموزش دیده اند پر سود ترین فعالیت ها را هدایت می کنند .

– سن : هر چه کار آفرین جوانتر باشد امکان موفقیت او بیشتر است .

– جایگاه اجتماعی : قرار نگرفتن فرد در جایگاه اجتماعی مورد انتظار ، سبب می شود تا فرد نسبت به فعالیت های کار آفرینانه برانگیخته شود .

10) نقش خانواده و خلاقیت در کار آفرینی چیست ؟

خانواده مهمترین نقش را در کنترل و هدایت تخیل و ظهور خلاقیت دارد اگر خانواده فرصت های لازم را برای سوال کردن ، کنجکاوی و کشف محیط به کودکان بدهد و هرگز آن ها را تنبیه نکند ، زمینه را برای رشد خلاقیت فراهم می کند . فرزندان خلاق در خانه به آرامش روانی ، اطمینان خاطر و اعتماد به نفس قوی نیاز دارند . تنبیه و تهدید های مکرر ، آفت خلاقیت های ذهن است .

11) موانع خلاقیت را نام برده و به اختصار توضیح دهید

– موانع اجتماعی : محیط اجتماعی ( خانواده ، مدرسه ، باشگاه ، دانشگاه و . . . ) در پرورش استعدادهای خلاق عامل مهمی بحساب می آید اگر افراد اجتماعی که در آن حضور داریم نسبت به خلاقیت های ما واکنش منفی نشان دهند باعث می شوند که ما خود را ازآنچه واقعا هستیم کمتر احساس کنیم

– موانع روانی افراد برای توجیه عدم خلاقیت خود نیروهای خارجی را عامل اصلی می دانند . علاوه بر این عادتها و فرض های قبلی ، ترس از شکست ، تفکر منفی و … نیز از جمله موانع روانی خلاقیت به شمار می آیند .

– موانع کلان ساختار : شیوه ارتباط بین ساختار های علمی و صنعتی در جوامع خلاق سیال و دو سویه است ولی در کشور های جهان سوم این روابط منقطع و گسسته است و در نتیجه قادر به استفاده از امکانات و ظرفیت های همدیگر نیستند .

– موانع سازمانی : این دسته عوامل بیشتر درون یک سازمان و تحت مدیریت خلاق کش وجود دارند و شامل ( عدم دسترسی افراد به اطلاعات ، فقدان ارتباطات عمودی و افقی ، ساختار تشکیلاتی نامناسب در سازمان ، دلگرمی بیش زا حد به مدیریت ، انزواو گوشه طلبی مدیر ارشد و … ) می باشد

– موانع فرهنگی : رسوم ، آداب و تعصبات محلی ، موهوم پرستی و خرافه پرستی ، اعتقاد به ثبات و مقاومت در برابر تغییر و برداشت نادرست از مسائل مذهبی از مهمترین موانع فرهنگی خلاقیت هستند .

12) راهبرد های ورود به بازارهای جهانی را نام برده و توضیح دهید ؟

– صادرات : صادرات عبارت از تولید کالا دریک کشور و مصرف آن در کشور دیگر . این روش مرسوم ترین شکل ورود به بازرهای جهانی و شیوه ای کم خرج تلقی می شود و راهی است که اغلب انجام پذیر است

اعطای امتیاز : روش دیگر برای ورود به بازارهای خارجی ، اعطای امتیاز به یک شرکت تجاری محلی برای انجام عملیات تولید و یا توزیع کالای شرکت است .در این راهبرد ، شرکت داخلی با یک شرکت خارجی در مورد حق استفاده از مراحل تولید ، عملیات تجاری ، شماره ثبت ، دستیابی به شیوه های تولید یا نکات دیگر ، در ازای دریافت وجه و یا حق امتیاز به توافق می رسند.

– مشارکت : در این راهبرد ، سرمایه گذاران خارجی فعالیت تولیدی و بازرگانی را با هم انجام می دهند در این حالت ممکن است ، سرمایه گذار خارجی بخشی از سهام یک شرکت محلی را بخرد یا شرکت محلی بخشی از سهام یک شرکت خارجی را در کشور خودش خریداری کند و یا هردو فعالیت جدیدی را با هم شروع کنند

– تولید در کشورهای خارجی : آخرین راه ورود به بازارهای جهانی ، سرمایه گذاری مستقیم در تولید یا مونتاژ کالا در بازار خارجی است مهمترین محاسن این شیوه عبارتند از 1- داشتن فرصت دستیابی به سودهای کلان در بازرهای خارجی 2- داشتن تسلط نسبتا بالا بر عملیات شرکت در بازار خارجی 3- دستیابی به نرخ های پائین مالیات ، نیروی کار ارزان ، بازار بزرگ و در حال رشد و …. 4- شانس انتخابی جدید ، متفاوت با فرهنگ و تجارب بومی با ارائه مشاغل جدید به مردم و نیز ارائه کالاهای ضروری به آنان

13) بازار هدف را توضیح دهید :

با زار هدف به گروه خاصی از خریداران گفته می شود که تلاش های بازار یابی بر نیازها و خواسته های آنها متمرکز می باشد . مایکل پورتر استراتژی های بازار یابی را به سه دسته تقسیم می کند الف – استراتژی رهبری هزینه که در این کار شرکت می کوشد تا با کاهش قیمت تمام شده و هزینه تولید با رقبا مبارزه کند ب- استراتژی تمایز که شرکتها برای پیشی گرفتن از رقبا سعی می کنند با توجه به نقاط قوت خود عملکردی عالی در زمینه های کیفیت محصول ، نحوه عرضه خدمات ، تکنولوژی و غیره داشته باشند ج – استراتژی متمرکز که شرکت می کوشد تا به یک یا چند بخش کوچک بازار توجه و فعالیت های خود را در آنجا متمرکز کند .

14) آمیخته بازاریابی را توضیح دهید :

مجموعه ای از ابزار بازاریابی است که شرکت با استفاده از آنها سعی در تحقق اهداف خود در بازار هدف دارد و اشاره به چهار عنصر دارد که به اختصار P 4 نامیده می شود و شامل محصول ، قیمت ، توزیع و ارتقا می باشد .

– محصول شامل تنوع محصول ، کیفیت ، طرح ، مشخصات ، نام تجاری ، اندازه ، بسته بندی ، ضمانتنامه ، خدمات و بازدهی است .

– قیمت شامل مباحثی نظیر تخفیف ، لیست قیمت ، اعتبارات ، مدت باز پرداخت و شرایط آن می باشد .

– توزیع شامل مباحثی نظیر کانال های توزیع ، پوشش بازار ، موجودی محصول ، حمل و نقل و محلهای توزیع می باشد .

– ارتقاء شامل مباحثی نظیر تبلیغ ، فروش حضوری ، پیشبرد فروش ، روابط عمومی و بازار یابی مستقیم می باشد .

15) مهمترین موانع و مشکلات در نو آوری و محصولات جدید چیست ؟

– محدود شدن تدریجی زمینه برای خلق ایده های نو و کالاهای جدید

– رقابت شدید و بازارهای خرد شده که منجر به محدود شدن مقدار فروش هر محصول می گردد .

– افزایش تدریجی محدودیت های اجتماعی و دولتی و لزوم رعایت مقررات و استانداردها که نهایتا آزادی عمل شرکت های صنعتی را در طراحی و ارائه محصولات جدید کاهش می دهد .

– گزاف بودن هزینه های مربوط به ارائه کالاهای جدید .

– کوتاه بودن دوره عمر کالاها

– کمبود سرمایه

16) تبلیغات را توضیح دهید ؟

به کلیه اقداماتی که با استفاده از پیامی خاص و گویا ، نام و ویژگی های محصول به مشتریان و مخاطبان ابلاغ می شود ، تبلیغ می گویند .

17) مهمترین تصمیمات یک بازار یاب در مورد برنامهاهای تبلیغاتی یا عوامل موثر در برنامه تبلیغاتی چیست ؟

الف – تدوین اهداف: هدف تبلیغات عبارت است از تحقیق یک کار ارتباطی خاص در یک بازار مشخص و در یک دوره زمانی معین

ب – تصمیم در مورد بودجه تبلیغات : مبالغی که برای تبلیغات صرف می شود محدودند پس باید حساب شده خرج و روی هدف مورد نظر تمرکز داشته باشند .

ج- تصمیم در مورد پیام : هر تبلیغی باید یک طرح ، یک طرز بیان و یک شاه بیت داشته باشد برای تدوین یک پیام تبلیغاتی موثر باید به چهار عامل محتوای پیام ، ساختار پیام ، شکل پیام و منبع پیام توجه شود .

د- انتخاب کانال های تبلیغاتی : بعد از طرح ریزی پیام جهت انتقال می توان از کانانل های ارتباطی مستقیم که در آن دو نفر به صورت رودررو یا از طریق تلفن یا پست الکترونیکی باهم ارتباط برقرار می کنند و کانالهای غیر مستقیم مانند رسانه های گروهی ، الکترونیکی ، نمایشی ، نشریه ها رویدادها و جو حاکم برسازمان استفاده نمود .

ه – ارزیابی تبلیغات : در مرحله پایانی باید میزان اثر بخشی تبلیغات ، به طور منظم و در فواصل مشخص قبل و بعد از اجرای آن مورد ارزیابی قرار گیرد .

18) در چه زمانی باید بودجه بیشتری برای تبلیغات اختصاص دهیم ؟

عواملی چون دوره حیات کالا ، سهم بازار ، رقابت ، فراوانی تبلیغات و تمایز محصول در تدوین بودجه اثر گذار هستند . به گونه ای که در مرحله معرفی کالا جهت آگاهی مصرف کنندگان و زمانی که کالاها سهم بازار بیشتری دارند و در مواقع رقابت شدید در بازارها و ضرورت تکرار تبلیغات برای درک مصرف کننده باید بودجه بیشتری را خرج کنیم .

19) انواع قیمت گزاری را نام برده و توضیح دهید ؟

– قیمت متفاوت برای انواع مشتری : مثلا فروشنده کامپیوتر ، یک کامپیوتر خاص را با قیمت های متفاوت به مشتریان دولتی و غیر دولتی خود عرضه می کند .

-قیمت برای اشکال مختلف کالا : مثلا تولید کننده خودرو ، برای خودروی نقره ای خود که از نظر بهای تمام شده ، هیچ تفاوتی با رنگهای دیگر ندارد قیمت بیشتری مطالبه می کند .

– قیمت در جاهای مختلف : در سینما و تئاتر برای جاهای مختلف ، قیمت متفاوت اخذ می شود

– قیمت برای اوقات مختلف : مثلا شرکت تلفن برای خطوط تلفنی در هنگام شب که بار کمتری دارد ، قیمت ارزانتری را از روز مطالبه می کند .

20) قیمت گذاری بر مبنای اقدامات ترویجی را توضیح دهید ؟

– پیشرو در تحمل زیان : با کاهش قیمت محصولات شناخته شده تعداد بیشتری خریدار به فروشگاه کشانده می شود .

– رویدادهای ویژه : تعیین قیمت خاصی جهت جذب تعداد بیشتری مشتری در برخی از فصول سال .

– تخفیف در فهرست بها و فروش نقدی : کاهش فهرست بهای کالا در یک دوره زمانی مشخص جهت تشویق خریداران برای خرید محصولات .

– وام کم بهره : می توان به جای کاهش قیمت ، وام کم بهره به مشتریان اعطا نمود .

– فروش به اقساط بلند مدت : می توان مشتریان را با اعطاء وام های بلند مدت و کاهش اقساط ماهانه تشویق به خرید محصولات نمود .

– ضمانت نامه و خدمات پس از فروش : دادن ضمانتنامه مجانی یا ارزان قیمت و یا بستن قرار داد برای ارائه خدمات پس از فروش روش دیگری برای افزایش فروش محصولات می باشد .

جزوه استاد

سیر تکامل جامعه بشری :

1 ) جامعه سنتی یا کشاورزی :در این نو ع جوامع کسب و کار مبتنی بر کار یدی است ( منبع قدرت زور و بازو )

2) جامعه صنعتی : کسب و کار بر مبنای کار یدی و فکری است و در این عصر شالوده کار بر مبنای زندگی استخدامی بوده است ( منبع قدرت ماده و انرژی )

3) جامعه فرا صنعتی یا اطلاعاتی : کسب و کار مبتنی بر دانایی و اطلاعات می باشد . در این عصر از سرعت تغییر و تحولات به عناوان یک شگفتی یاد می شود از اهمیت کار یدی کاسته شده و بجای آن نیروی انسانی کیفی که توان خلاقیت و نوآوری داشته باشد اهمیت پیدا کرده است . (منبع قدرت فروش دانش )

انواع زندگی شغلی

زندگی شغلی استخدامی : شخص در قالب یک قرار داد رسمی و معتبر وقت و مهارت های خود را در مقابل دریافت وجه مشخص در اختیار سازمانی دولتی یا خصوصی قرار می دهد .

ویژگی های فردی : 1- امنیت شغلی 2- ثبات انجام روش های کار 3- حقوق مشخص و جایگاه اجتماعی مشخص 4- مواهب نسبی کم اما دائمی 5- افراد تابع مقررات و سلسله مراتب اداری اند

خواسته های شغلی : 1- امرار معاش 2- بروز استعداد 3- برقراری روابط اجتماعی

مضرات فردی : 1- استقلال طلبی کم است 2- نیاز به پیشرفت سازمانی کم است 3- خلاقیت کم است 4- فرصت شناسی کم است

عوامل موفقیت فردی : 1- فرمانبرداری 2- رعایت ضوابط هر چند زائد

زندگی شغلی خود اشتغالی : زندگی شغلی است که جهت بیان و توصیف فرد که حرفه ی خود را بر اساس تجربیات و مشاغل آزاد مووجود در بازار کار و با مسئولیت شخصی انجام می دهد می باشد مانند یک مغازه دار

ویژگی های فردی 1- استقلال طلبی زیاد 2- ریسک پذیری در حد متوسط 3- نیاز به پیشرفت و قدرت در حد زیاد 4- توجه به فرصت ها 5- رقابت

کار آفرینی : زندگی شغلی که در آن فرد همواره به دنبال تولید کالای جدید ، روشی جدید ، فرایند جدید ، روش جدید فروش ، تغییر فرایند ، کاهش هزینه ، حل مشکل جدیدی از جامعه می باشد ک نه تها یک زندگی شغلی است بلمه یک تفکر یا فرهنگ جدید می باشد . یک کار آفرین اگر پولی کسب نکند اما از کار خود لذت می برد . در زندگی کار آفرینی هیجان ، خطر پذیری ، تنوع ، استقلال طلبی ، شکست ، خلاقیت و فرصت شناسی و نیاز به پیشرفت زیاد است اما نیاز به قدرت کم است .

سوال – آیا همه کسب و کارهای کوچک و تازه تأسیس کار آفرین هستند ؟

تا زمانی که سه ویژگی نو آوری ، رشد مستمر و خلق ارزش در شرکت های کوچک بصورت بالفعل در نیاید نمی توان کار آفرین نامید به عبارتی هر گونه سرمایه گذاری که باعث ایجاد اشتغال در یک شرکت کوچک یا بزرگ می شود نمی توان کار آفرینی نامید زیرا کار آفرینی سه نتیجه مفید برای جامعه دارد 1- ثروت و رفاه 2- نو آوری و تاثیر گذاری در عرصه اقتصادی 3- اشتغال مفید مولد و پایدار ( یعنی همه شغل مولد پایدار داشته باشن ، تخصص گرایی تو ام با خلاقیت حاکم باشد ، نگرش ها دراز مدت و استراتژیک بوده و ترویج و توسعه فرهنگ فن آوری و کار آفرینی و ابداع وجود دارد . )

اصول موفقیت در کار آفرینی :

1) همگام بودن با تغیریات جهانی 2- کسب و کار گرا بودن 3- بازار گرا بودن 4- مدیریت استراتژیک 5- دانایی ومدیریت دانش 6- نو آوری 7- رشد

انواع بازاریابی

بازار یابی سنتی – تولید کالا مد نظر است ، ابزار سیاست های تشویقی ، هدف کسب سود از طریق افزایش فروش

بازار یابی نوین – خریدار و مصرف کننده مد نظرند ، ابزار تحقیقات بازار یابی ، هدف ارضاء مشتری

در جامعه سنتی و صنعتی بازاریابی به صورت سنتی می باشد و در جامعه فراصنعتی یا اطلاعاتی بازار یابی نوین می باشد ویژگی های بازار یابی نوین 1- حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید 2- تأکید و توجه به مصرف کننده به جای کالا 3- توجه به ارضای نیاز مشتری 4- فن اوری اطلاعات در خدمت تجارت

تعریف بازار یابی یا مارکتینگ

بازار یابی یعنی نحوه عرضه ، قیمت گذاری ، توزیع و تشویق و ترغیب محصولات و خدمات به محیط بازار به عبارتی شناسایی ، شناساندن و رضایت مشتری .

فرایند بازار یابی

1- شناخت نیاز های مشتری 2- شناخت بازار 3- بخش بندی بازار (الف – ناحیه جغرافیایی ، منطقه ای ، استانی و غیره … ب- عوامل روانی ، فرهنگی ، شخصیت ج- عوامل جمعیتی مانند سن ، جنسیت د – عوامل رفتاری مانند نرخ مصرف ، وفاداری ) 4- بازار هدف 5- استراتژی بازاریابی ( رهبری در هزینه ، تمرکز و تمایز )

آمیخته بازار یابی (P 4 مک کارتی )

1- محصول 2- قیمت 3- توزیع 4- پیشبرد فروش ( شامل فروش مستقیم ، تبلیغات ، روابط عمومی )

مهمترین تصمیمات یک بازار یاب در مورد برنامه های تبلیغاتی

1- ماموریت ( اطلاع رسانی ، ترغیب ، یاد آوری ، تقویت ) 2- پیام ( ابلاغ منحصر بفرد بودن مارک تجاری از طریق تصویر یا نوشتار ) 3- رسانه ( مجله ، روزنامه ، رادیو تلویزیون ، بیلبرد ، کارت ویزیت و غیره ) 4- بودجه ( قیمت گذاری ، فراوانی ، اثر بخشی ) 5- اندازه گیری ( اندازه گیری اثر بخش برنامه تبلیغ )

تصمیمات یک بازار یاب در رمینه پیام تبلیغاتی به چه عواملی بستگی دارد ؟

1- محتوای پیام ( باید جذابیت داشته باشد ) 2- ساختار پیام ( باید واضح و روشن باشد ) 3- شکل پیام ( رنگ ، بسته بندی ، کیفیت ، آهنگ )4- منبع پیام ( ازمنابع مشهور و جذاب )

نمونه سوال ترم قبل :

1) کار آفرینی را تعریف کرده و ارتباط آن با ایده ، فرصت ، خلاقیت را بیان کنید ؟

2) سیر تکامل جوامع بشری را نام برده و انواع بازار یابی در این سیر را توضیح دهید ؟

3) از موانع خلاقیت در موانع فرهنگی و اجتماعی را توضیح دهید ؟

4) اعطای امتیاز را تعریف کرده و انواع آن را توضیح دهید ؟

توصیه می شود این موضوعات را جدی بگیرید :

 سیر تکامل جوامع بشری – انواع زندگی شغلی ( از فصل یک )

 تعریف خلاقیت – ضرورت خلاقیت – تفکر همگرا و واگرا – ویژگی های افراد خلاق – فرق نو آموری و خلاقیت – ایده فرصت و نو آوری ( ازفصل دو )

منبع   »    نمونه سوال برای درس کار افرینی         دانشنامه تی تیل

۴ نظر

  1. سلام واقعا سوالات عالی گذاشته بودی مرسی

  2. واقعا ممنون بابت زحماتتون
    ایشالا موفق باشین

  3. اخه این دیگه چه درس اشغالیه .حالم بهم میخوره ازش.تو مغزم نمیرههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

  4. منم با الهام موافقم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*